प्रदेश सरकार

प्रदेश नं. २

भूमि व्यवस्था , कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र

राजविराज, सप्तरी


सूचना/ समाचार
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
1 व्यावसायिक कृषि पकेट बिकास कार्यक्रम नयाँ संचालन गर्न इच्छापत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-20 admin View
2 व्यावसायिक उत्पादन प्रवर्द्वन सम्बन्धी सूचन सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-20 admin View
3 विपन्न,गरिब कृषकहरुको लागि स्वोरोजगारमूलक बिशेष कृषि कार्यक्रमको लागि आशयपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूच सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-20 admin View
4 महेन्द्र राजमार्ग र हुलाकी राजमार्ग छोएका स्थानीय तहहरुमा व्यावसायिक तरकारी उत्पादन कार्यक्रम सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-20 admin View
5 बगर खेती संचालन सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-20 admin View
6 फलफूल तथा तरकारी (सोहिजन ,केरा ,मेवा ,आँप,,लिची,अनार,अम्बा,टमाटर )को मोडेल खेतीमा अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताब आव्हानको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-20 admin View
7 प्रागरिक,जैविक तथा गडयौला मल उत्पादनमा ७५ % अनुदान सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-20 admin View
8 पुष्प खेती सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-20 admin View
9 पकेट र ब्लक कार्यक्रम पुराना सञ्चालन गर्न इच्छापत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-20 admin View
10 पकेट र ब्लक कार्यक्रम नयाँ सञ्चालन गर्न इच्छापत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-20 admin View
11 निजि सार्बजनिक तथासाझेदारीमा बेमौसमी तरकारी तथा बेर्ना उत्पादनको लागि हाइटेक नर्सरी निर्माण तथा संचालन कार्यक्रम सम्बन्धि प्रस्ताव पुनः आव्हानको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-20 admin View
12 च्याउ बीउ ७५ % अनुदानमा वितरण सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-20 admin View
13 चक्लाबन्दी सामुहिक खेती आनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताब आव्हानको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-20 admin View
14 उन्नत जातका बीउ उत्पादन सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-20 admin View
15 आँप सुपरजोन विकास कार्यक्रम संचालन गर्न पुनः इच्छपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-20 admin View
© 2020 Copyright : कृषि ज्ञान केन्द्र, राजविराज, सप्तरी
Last Updated: 2021/03/02
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.