प्रदेश सरकार

प्रदेश नं. २

भूमि व्यवस्था , कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र

राजविराज, सप्तरी


लिंकहरु
क्र.सं कार्यालयको नाम कार्यालयको लिंक
1 नेपाल सरकारको आधिकारिक पोर्टल https://www.nepal.gov.np/
2 स्थानीय तहहरुको विवरण https://sthaniya.gov.np/gis/
3 प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रदेश नं. २, जनकपुरधाम, धनुषा http://stco.p2.gov.np/
4 भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय http://molmac.p2.gov.np/
5 प्रदेश नं २ पोर्टल http://p2.gov.np/
© 2020 Copyright : कृषि ज्ञान केन्द्र, राजविराज, सप्तरी
Last Updated: 2021/03/02
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.